Modul 1 - Podjetniške kompetence
Tina KržišnikAgnieszka Natalia Mravinec

Modul 1 - Podjetniške kompetence

Modul podjetniških kompetenc obravnava potrebe mladih odraslih invalidov pri pridobivanju podjetniških veščin. Modul je razdeljen na teme glede na njihove zmožnosti. Moduli so razdeljeni na teme, ki so pomembne, če želimo ustanoviti svoje socialno podjetje ali se aktivno vključiti v socialno ekonomijo.

Modul 2 - Digitalne kompetence
Tina KržišnikAgnieszka Natalia Mravinec

Modul 2 - Digitalne kompetence

Modul DIGITALNE KOMPETENCE bo osebam s posebnimi potrebami omogočil splošen vpogled v njihove trenutne DIGITALNE KOMPETENCE in zagotovil nova znanja za zapolnitev morebitnih vrzeli. Udeleženci bodo pridobili potrebno znanje za izvajanje vseh nalog v varnem in strokovnem spletnem okolju pri njihovih podjetniških dejavnostih. Ta modul vključuje naslednje teme:

 1. Osnovna uporaba IKT
 2. Spletne informacije
 3. Socialni mediji
 4. Razvoj spletnih strani
 5. Grafično in video oblikovanje
 6. Računalniški marketing


Modul 3 - Finančne kompetence
Tina KržišnikAgnieszka Natalia Mravinec

Modul 3 - Finančne kompetence

Modul obravnava potrebo po tem, da osebe s posebnimi potrebami pridobijo finančne kompetence, ki jim bodo omogočile, da postanejo socialni podjetniki. Modul ponuja učne rezultate za vsako temo, ki temeljijo na interesih udeležencev na tem področju, njihovem ozadju in finančnih spretnostih, potrebnih za socialno podjetništvo. Ta okvir kompetenc temelji na okviru temeljnih kompetenc OECD / INFE na področju finančne pismenosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSME). 


Modul 4 - Socialne kompetence
Tina KržišnikAgnieszka Natalia Mravinec

Modul 4 - Socialne kompetence

Cilj modula je podpreti izobraževanje odraslih pri poučevanju socialnih veščin mladih invalidov Modul nudi dobro razumevanje socialnih spretnosti potrebnih za vključitev invalidov v socialno podjetništvo Njegov namen je na učiti predavatelje/ mentorje kako se je mogoče priučit i socialnih veščin in tako spodbuja ti vstop invalidov na trgu dela.


 1. Modul vključuje naslednje teme:
 2. Komunikacija z drugimi
 3. Obvladovanje konfliktov
 4. Javna predstavitev
 5. Osebn ostn a rast
 6. Družbeni učinki socialnega podjetništva